จำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ                        ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน  ISO17025


             บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้(ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่  2544     ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและบริการด้วยความมุ่งมั่นเสมอมา

 

ยินดีเสนอ การให้บริการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล สอบเทียบและบำรุงรักษาพร้อมสำรวจ

เครื่องมือและลงทะเบียนในโปรแกรมสำเร็จรูปให้แก่โรงพยาบาล

อ้างอิงด้วยมาตรฐานระดับสากล ECRI ( Emergency Care Research  Institute )ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลโลก

 

 จากวิธีการปฎิบัติงานที่ได้มาตรฐานECRI และเครื่องมือที่ทันสมัย  การจัดเก็บข้อมูลเครื่องด้วยโปรแกรมสำเร็จ

รูปการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

จากการปฎิบัติงานโดยวิศวกรผู้เชียวชาญและงานระดับคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ  เพื่อรับรองงานคุณภาพ HA  GEN 7 /  ISO 9000 ที่ดำเนินการอยู่

         บริษัทฯ จึงใคร่ ขอเสนอการให้บริการแบบบูรณาการ ด้วยงานคุณภาพ ประหยัดคุ้มค่า  คุ้มราคา  สะดวกรวดเร็ว มอบแด่  โรงพยาบาล


Visitors: 74,161