Hematrocrit Centifuge

Hematrocrit Centifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง-ปั่นเหวี่ยง 

  รุ่น : DM0412 Low Speed Centrifuge

ยี่ห้อ : DLAB

สำหรับหาความหนาแน่นเม็ดเลือดแดง

Visitors: 87,931