NIBP Simulator

ราคา 99,000 บาท
1.ให้การทดสอบมาตรวัดความดันการทดสอบการรั่วไหลของวาล์วระบายฟังก์ชั่นการทดสอบ
2.ปั๊มในตัวให้แหล่งแรงดันพร้อมการทดสอบการรั่วและการระบายแรงดัน
3.การจำลอง NIBP สำหรับทั้งแขนและข้อมูล
4.จัดเตรียมเงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ทารกแรกเกิดแปดรูปแบบการจำลองที่ผู้ใช้กำหนดเอง
5.จัดให้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการจำลองสิ่งประดิษฐ์ทางเดินหายใจ
6.ช่องอากาศในตัวเพื่อจำลองข้อมือผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด
7.65k สี, จอ LCD 4.3
รับประกัน 1 ปี
พร้อมใบสอบเทียบโรงงาน By CONTEC
Visitors: 78,309