เครื่องทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ ( Defibิrilator Analyzer)

ราคา 0.00 บาท

รับประกัน 1 ปี 

พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ

DA-2006 เป็นเครื่องวิเคราะห์
ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งใช้ในการทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ สามารถตรวจวัดชีพจร ใช้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ ที่มีเอาต์พุตแบบโมโนฟาซิกหรือไบเฟสซิก เมื่อเทียบกับเครื่องวิเคราะห์ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ในตลาด BC Biomedical DA-2006 และ DA-2006P เป็นผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้า

 

 คุณสมบัติเครื่องวิเคราะห์ Defibrillator BC Biomedical DA2006P ใหม่ล่าสุด:

• ทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Bi-Phasic

• ทดสอบเครื่อง AED

• สามารถทดสอบ Pacer

• เมนูใช้งานง่าย

• อะแดปเตอร์ Paddle ภายใน

• เครื่องพิมพ์

• พลังงานแบตเตอรี่หรือสายไฟ

 

มาพร้อมกับการซื้อ DA-2006P:คู่มือ

-อะแดปเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน (ชุดที่สอง) BC20-00432 BC20-21111 

-อุปกรณ์แบตเตอรี่ 10VDC (DA, PS Series & ULT) พร้อม แผ่นอิเล็กโทรดพลาสติก

-ซีดียูทิลิตี้การกำหนดค่าลำดับอัตโนมัติพร้อม

-ใบรับรองการสอบเทียบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยตนเองของ NIST

 

 


  • DA-2006.png
    พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ใบรับประกัน 1 ปี Defibrillator Analyzers (DA-2006) เป็นเครื่องวิเคราะห์ใช้ในการทดสอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ DA-2006 Series เป็นเครื่องมือที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอ...

  • DA-2006P.png
    DA-2006P เครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจทางการแพทย์ (Defibrillator Analyzer - with Pacer Analyzer) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ใบรับประกัน 1 ปี Defibrillator Analyzers DA-2006P เ...
Visitors: 88,978