เครื่องจำลองสัญญาณความดันโลหิต ( INBP Simulator)

BC Biomedical NIBP Simulators offer the best bang for your buck in today's market. The NIBP Series are microprocessor-based, high precision Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) Simulators. The units are small, easy to use and have multiple features to fit many different applications.


This chart details the features of the NIBP series, indicating which features are included, optional or unavailable on each model.


NIBP Kits include all the adapters, all of the features and the custom carrying case at a significant savings. The NIBP-1040 is only available as a kit.

BC Biomedical NIBP Series Features
 Features 1010 1020 1030 1040
 NIBP Sim Included Included Included Included
 Manometer Included Included Included Included
 SpO2 Ready Optional Optional Optional Optional
 ECG Sim N/A Included Included Included
 Patient Sim N/A N/A Included Included
 Pace  N/A Included Included Included
 Respiration N/A Included Included Included
 IBP N/A N/A Included Included
 Temp N/A N/A Included Included
 Arrhythmia N/A N/A Included Included
 Leak Detect N/A N/A Included Included
 Extended Lead N/A N/A Optional Included
 Cardiac Output N/A N/A N/A Included
 Fetal/Maternal N/A N/A N/A Included
 Internal Battery Optional Optional Optional Included
 Peak Detect Optional Optional Optional Included
 Alarm N/A Optional Optional Included

 • BC_NIBP1010.jpg
  ราคา 0.00 บาทรับประกัน 1 ปีพร้อมใบรับรองสอบเทียบเครื่องจำลองสัญญำณความดันโลหิต ( NIBP Simulator) NIBP-1010 ใช้สอบเทียบ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล แบบสอดแขนแบบปรอท โดยส่งสัญญาณเทีย...

 • BC_NIBP1020.jpg
  ราคา 0.00 บาท รับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองสอบเทียบ เครื่องจำลองสัญญาณความดันโลหิต ( NIBP Simulator)INBP-1020ใช้สอบเทียบ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล แบบสอดแขนแบบปรอท โดยส่งสัญญาณเที...

 • BCBiomedical_DPM2100-New.jpg
  ราคา 0.00 บาท รับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองสอบเทียบ เครื่องจ ำลองสัญญำณความดันโลหิต (Digital Pressure Meter)DPM-2001 เครื่องวัดความดัน/สูญญากาศ -13.50 ถึง 100.00 PSI สลับเป็น mmHg c...

 • BCBiomedical_DPM2100-New.jpg
  ราคา 0.00 บาท รับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองสอบเทียบ เครื่องวัดความดันดิจิตอลDPM-2100 Digital Pressure Meter ใช้สอบเทียบ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล แบบสอดแขน โมเดล BC Biomedical DPM...
Visitors: 88,976