เครื่องจำลองสัญญาณค่าออกซิเจนในเลือด ( Spo2 Simulator)


  • fingersim_starter_set.png
    ราคา 1xx,xxxบาท ใบรับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ FingerSim Starter Set FS-1000-SKStart Up Kit-3 FingerSims Includes the Following:80% FingerSim90% FingerSim97% Fing...

  • BCBiomedical_SPO2000-New (1).jpg
    ราคา 1XX,XXX บาท ใบรับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ SPO-2000 Pulse Oximetry SimulatorThe BC Biomedical SPO-2000 Pulse Oximetry Simulator works in conjunction with...

  • BCBiomedicalMSP2100-New.gif
    ราคา 1XX,XXX บาท ใบรับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ MSP-2100 BC Biomedical Pulse Oximetry Module The BC Biomedical MSP2100 Pulse Oximetry Module:Come...
Visitors: 88,984