เครื่องวัดการไหลอากาศ ( Flow meters Tester )


  • TSI_4040_Base-New.jpg
    โฟลว์มิเตอร์ TSI 4000/4100 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานการวัดการไหลของก๊าซจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการวัดการไหลของก๊าซในห้องปฏิบัติการหรือการตั้งค่าการผลิต เครื่องวัดอัตราการไ...

  • TSI_4040_Base-New.jpg
    เครื่องวัดอัตราการไหลมวล TSI 4140 สามารถใช้กับการวัดการไหลของก๊าชได้หลากหลาย ไม่ว่าจะตรวจวัดการไหลของก๊าซในห้องปฏิบัติการหรือในโรงงานผลิต โฟลมิเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไปจะให้ผลลัพธ์...

  • TSI_4040_Base-New.jpg
    เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลสามารถใช้สำหรับงานวัดการไหลของก๊าซได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดการไหลของกาซในห้องปฏิบัติการหรือการตั้งค่าการผลิตเครื่องวัดการไหลของมวลเอนกประสงค์ของ TSI...
Visitors: 88,984