เครื่องทดสอบเครื่องวัดความถี่คลื่นเสียง (Ultarsound Wattmeters)


 • BCBiomedical_USP30-New.jpg
  The BC Biomedical USP-30 is simple yet accurate! Uses a unique "balance beam" apparatus. Turn dial to balance indicator, take a dial reading, and multiply by the calibration factor...

 • USP-100A_new.png
  The BC Biomedical USP-100A is compact, digital & affordable way to test both 1MHz & 3MHz therapy ultrasounds!Great size for field service!Included with purchase of USP-100A...

 • 387c28fba11f4d0481a8239666b36ead.jpg
  เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษษด้วยอัลตร้าซาวด์เป็นเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์คุณสมบัติสำหรับ USP-50 SP- ค่าความละเอียดไม่...

 • UW6_Portrait.png
  The UW 6 Ultrasound Wattmeter is compact, simple to use, portable and ruggedly built. It can be powered by a 9 Volt alkaline battery or by using the AC adapter supplied with the un...

 • Ohmic_DT10-New.jpg
  Electronic ULTRASOUND POWER METER. Resolution 20 mW or 15 mW in grams mode. Range 0 to 30 Watts at a frequency of 0.5 to 10 MHZ. DIgital display, RS-232 interface. Carrying case.• ...
Visitors: 88,976