TSI Certifier-FA High Flow Respiratory Ventilator Tester 4070

 ราคา 1XX,XXX บาท 

ใบรับประกัน 1 ปี 

พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 

TSI 4070 Certifier FA Plus Ventilator Test System 

เป็นระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถทดสอบเครื่องช่วยหายใจได้แทบทุกรุ่น: ผู้ใหญ่ เด็ก ยาสลบ ทารกแรกเกิด และความถี่สูง นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น เครื่องจ่ายก๊าซดมยาสลบ เครื่องจ่ายแก๊ส และเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาดกะทัดรัดทำให้เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม พกพาง่าย

Certifier FA เป็นระบบทดสอบต้นทุนต่ำที่สามารถทดสอบ
พารามิเตอร์ต่างๆ ของประสิทธิภาพของเครื่องช่วยหายใจได้

• 1/3 ขนาด & 1/3 ของราคาสินค้าที่แข่งขันได้
• อัตราการไหล
• ปริมาตร
• ความดัน
• ปริมาตรนาที
• เวลาหายใจ

•อัตราส่วน I:E
• การชดเชยการไหลของอคติ
• อัตราการหายใจ
• การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
• แรงดันสูงสุดและ PEEP
• ความเข้มข้นของออกซิเจน 

 Specification คุณสมบัติ

  • TSICertifierPlusKit.png
    ราคา 1XX,XXX บาท ใบรับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ TSI 4080 Certifier FA Plus Ventilator Test System เป็นระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถทดสอบเครื่องช่วยหายใจได้แทบทุกรุ่...
Visitors: 90,340