ขอขอบคุณ ลูกค้าที่เลือกใช้บริการ  ด้วยความชำนาญของทีมวิศวกรและเครื่องมือที่ทันสมัย มุ่งมั่นมาตรฐาน ECRI /  ISO/IEC 17025

             


      มากกว่า 500 โรงพยาบาลที่ไว้วางใจ ในการเลือกใช้บริการ
                          กราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจ 
                          รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ ปี 2564

1 ดงหลวง มุกดาหาร 37 สูงเนิน นครราชสีมา
2 หนองบุญมาก นครราชสีมา 38 รวมแพทย์ยโสธร ยโสธร
3 นครวัฒนา สระแก้ว 39 นายแพทย์หาญ ยโสธร
4 จอมพระ สุรินทร 40 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
5  พังโคน สกลนคร 41 ปักธงชัย นครราชสีมา
6 โพธิตาก หนองคาย 42 โพนทราย ร้อยเอด
7 ศูนย์รักษ์ตับ ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 43 ร่มฉัตร นครสวรรค์
8 ป แพทย์ นครราชสีมา 44 สาสุข35หัวหมาก กทม
9 สูงเนิน นครราชสีมา 45 เทิง เชียงราย
10 เฉลิมเมืองยาง นครราชสีมา 46 เขาย้อย เพชรบุรี
11 ทุ่งฝน อุดร 47 บางบ่อ สมุทปราการ
12 ตระการพืชผล อุบลราชธานี 48 บัวใหญ่ นครราชสีมา
13 สังคม หนองคาย 49 ศูนย์มะเร็ง กทม กทม
14 เสิงสาง นครราชสีมา 50 สาสุข 66 กทม
15 มงกฤระยอง ระยอง 51 สีคิ้ว นครราชสีมา
16 แม่ระมาด ตาก 52 ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
17 วานรนิวาส สกลนคร 53   ศูนย์ไตร สกลนคร
18 พิบูลรักษ์ อุดรธานี 54 มุกดาหาร มุกดาหาร
19 สีคิ้ว นครราชสีมา 55 เขาสินรินทร์ สุรินทร
20 ท่าอุเทน นครพนม 56 สถาบันเวชศาตรการบิน กทม
21 พลับพลาชัย บุรีรัมย 57 จักราช นครราชสีมา
22 วังน้ำเขียว นครราชสีมา 58 ธนบุรี ชุมพร              ชุมพร
23 ธรรมศาสตรรังสิต กทม 59 วีระพลการแพทย์ หนองบัวลำภู
24 บางนา1 กทม 60 คำชะอี มุกดาหาร
25 รัตนบุรี สุรินทร 61 บ่อทองชลบุรี
26 ธีรวัฒน กาฬสินธ์ 62 ห้วยแถลง นครราชสีมา
27 สาสุข 58 กทม 63 มะเร็งลำปราง ลำปราง
28 รวมแพทย์หนองคาย หนองคาย 64 ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
29 ห้วยราช บุรีรัมย 65 วานรนิวาส สกลนคร
30 ลอง แพร่ 66 เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
31 โนนแดง นครราชสีมา 67 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ กทม
32 กระบี่นครินทร์ กระบี่ 68 พิบูลรักษ์ อุดรธานี
33 กุดชุม ยโสธร 69 พิษณุเวช อุตรดิต อุตรดิต
34 สุรินทร์รวมแพทย์ สุรินทร 70 พิษณุเวช พิจิตร พิจิตร
35 โคราชฮอสปิตอล โคราช 70 พิษณุเวช พิษณุโลก
36 ป แพทย์ นครราชสีมา 71 ลำปลายมาศ บุรีรัมยVisitors: 88,982