เครื่องมาตรฐานสอบเทียบ โปรโมชั่น

 Promotion  ลดกระหน่ำ

 NIBP Simulator  เหลือ  99000

 ECG Simulator    เหลือ  69000

 SPO2 Simulator  เหลือ  79000

  ใบสอบเทียบโรงงาน by Contec

                                      


  • MS200-NIBP-Monitor-Tester-Non-Invasive-Heart-Rate-NIBP.jpg
    ราคา 99,000 บาท CONTEC MS200 NIBP Simulator เครื่องวัดความดันโลหิตการทดสอบการจำลองความแม่นยำ CONTEC MS200 NIBP Simulator เป็นเครื่องทดสอบอเนกประสงค์สำหรับใช้กับเครื่องวัดความดันโลห...

  • s-l500.jpg
    ราคา 69,000 บาท MS400 Multiparameter Simulator เครื่องจำลองสัญญาณชีพเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์พกพาที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถจำลอง ECG 12-lead,การหายใจ,อุณหภูม...

  • s-l1600 (4).jpg
    ราคา 79,000 บาท MS100 SpO2 Simulator เป็นเครื่องมือจำลอง SpO2 แบบแยกขนาดเล็กและเบา สามารถทำการทดสอบหลายชุดเพื่อป้องกัน oximeter โดยวิธีการจำลองและให้ความรู้ความจริงเกี่ยวกับ oxime...
Visitors: 88,980