บริการสอบเทียบ/บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ แล็ป (  Calibration / Maintenance )

    เอกสารอ้างอิง
1. international organization for standardzation; International vocabulary of basic and general terms in 

metrology (VIM). 2nd Switzerland, 1993 
2. ISO/IEC 17025 : 1999, General requirement for the callbration and cornpetence testing laboratories.
3. ISO 10012-1:1992 Quality assurance requirement for measuing equipment
4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : นิยามศัพท์มาตรวิทยา 

(มอก. 235 เล่ม 14-2531). 

             บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้(ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่  2544   ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและบริการด้วยความมุ่งมั่นเสมอมา
ยินดีเสนอ การให้บริการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล สอบเทียบและบำรุงรักษาพร้อมสำรวจเครื่องมือลงทะเบียนในโปรแกรมสำเร็จรูป
อ้างอิงด้วยมาตรฐานระดับสากล ECRI ( Emergency Care Research  Institute )ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลโลก
 จากวิธีการปฎิบัติงานที่ได้มาตรฐานECRI และเครื่องมือที่ทันสมัยผ่านการสอบเทียบ และวิศวกรที่ชำนาญการที่ผ่านการอบรมการสอบเทียบโดยเฉพาะ 
มีการจัดเก็บข้อมูลเครื่องด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์พร้อมติดตั้งให้กับทาง รพ.
เรามุ่งมั่นสู่มาตรฐาน IEC/ISO 17025     
         บริษัทฯ จึงใคร่ ขอเสนอการให้บริการแบบบูรณาการ ด้วยงานคุณภาพ ประหยัดคุ้มค่า  คุ้มราคา  สะดวกรวดเร็ว มอบแด่  โรงพยาบาล
              โปรโมชั่น เหมาจ่ายสุดคุ้มเกินคุ้ม  ซื้อ 1  ได้ถึง   6    รายการ
1.    สอบเทียบเครื่องมือ ( Calibration )  1  ครั้ง/ปี  พร้อมใบรับรองผลสอบเทียบ
2 . บำรุงรักษา (  Preventive Maintenance )  1  ครั้ง / ปี  พร้อมใบรับรองผล
3.  แถมฟรี  สำรวจเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดในโรงพยาบาลพร้อมบันทึกข้อมูล
4.  แถมฟรี  จัดทำทะเบียน เครื่องมือแพทย์ อย่างละเอียด ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
5.  แถมฟรี  โปรแกรมสำเร็จรูป บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ พร้อมลงข้อมูล  
6.  อบรมการ การอ่านผลสอบเทียบการบำรุงรักษาเครื่องมือและแนวทางแก้ไข(อบรมแบบออนไลน์)
                 ราคาแบบเหมาจ่าย      คิดค่าบริการตามจำนวนเครื่องของโรงพยาบาล
1.        โรงพยาบาลขนาด          30        เตียง         
          
2.       โรงพยาบาลขนาด          60        เตียง          
           
3.       โรงพยาบาลขนาด          90        เตียง          
           
4.       โรงพยาบาลขนาด         120      เตียง           
            
5.       โรงพยาบาลขนาด         150      เตียง     
         
 เพิ่ม รพ สต.ละ 3900 / รพ.สต.

                          ขอบเขตการให้บริการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ECRI Standard

No.   รายการสอบเทียบ/บำรุงรักษา                                                          Unit
1 เครื่องดมยาสลบ                              Anasthesia Machine cal/pm
2 เครื่องช่วยหายใจในเครื่องดมยาสลบ Anasthesia with ventilator pressuce cal/pm
3 เครื่องให้สารระเหยในดมยาสลบ Anasthesia with Vaporizer cal/pm
4 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 3 จุด Auto Clave cal/pm
5 เครื่องดูดสารอัตโนมัติ Auto Pipette cal/pm
6 เครื่องปั่นอมัลกรั้ม Amalgum cal/pm
7 ตู้เย็นเก็บเลือด,เวชภัณฑ์,เก็บน้ำยา  9 จุด Blood Bank Refrigerator cal/pm
8 ตู้เย็นเก็บพลาสม่า    9 จุด Freezer Refrigerator cal/pm
9 เครื่องอุ่นเลือด Blood Warmer cal/pm
10 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน Blood Pressure Monitor cal/pm
11 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล Blood Pressure Digital cal/pm
12 เครื่องฉายแสง Culring Light cal/pm
13 เครื่องปั่นแยกสาร Centrifuge cal/pm
14 เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด Centrifuge Hematrocrit cal/pm
15 เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด Centrifuge Serufuge cal/pm
16 เครื่องปั่นเวี่ยงสาร Centrifuge Rotator cal/pm
17 เครื่องบีบรัดเลือด Cuff Pressure cal/pm
18 เครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator cal/pm
19 เครื่องกระตุ้นเด็กทารกในครรภ์ Droppler  / Droptone cal/pm
20 เครื่องปรับอุณหภูมิ  5 จุด Dry Bath cal/pm
21 เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG   Recorder cal/pm
22 เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG   Monitor cal/pm
23 เครื่องวัดคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า Exercise Stress Test cal/pm
24 เครื่องจี้ตัดไฟฟ้า Electrosugical Unit cal/pm
25 เครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ Fetal   Monitor cal/pm
26 ตู้อบความร้อนเพื่อทำลายเชื้อ Hot Air Oven cal/pm
27 หม้อต้มแผ่นประคบร้อน Hydrocollator cal/pm
28 แผ่นประคบร้อน Hot pad cal/pm
29 เครื่องรักษาโดยให้ความร้อนหรือความเย็น Hypo-Hyperthemia cal/pm
30 ตู้อบความร้อนในห้องแล็ป Incubater Lab cal/pm
31 เครื่องวัดความถี่ด้วยคลื่นเสียง กายภาพ Ultrasound Therapy cal/pm
32 เครื่องวัดความถี่ด้วยคลื่นเสียง + กระตุ้นด้วยไฟฟ้า US-Combi cal/pm
33 เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกเเรกเกิด Infant  Warmer cal/pm
34 ตู้อบเด็ก Infant  Incubator    cal/pm
35
ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนที่ Transport Incubrator cal/pm
36 เครื่องให้สารละลายในเลือด Infusion Pump cal/pm
37 เครื่องให้สารละลายทางไซริ่งค์ Syring Pump cal/pm
38 เครื่องผลิตออกซิเจน  O2 Concentator cal/pm
39 เครื่องวัดอัตราการไหลของ O2 O2 Flow Meter Regulator cal/pm
40 เครื่องวัดอัตราการไหลของ O2 O2 Flow Meter Pipline cal/pm
41 เครื่องวัดอัตราการไหลของ อากาศ AIR  Flow Meter Pipline cal/pm
42 เครื่องวัดความอิ่มตัวO2ในเลือด Pluse Oximeter cal/pm
43 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ Patient Monitor cal/pm
44 เครื่องให้ความเข้มข้นของแสง Phototherapy cal/pm
45 เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกเเรกเกิด Radient Warmer cal/pm
46 เครื่องช่วยเด็กทารกแรกเกิด Resuscitator Automatic cal/pm
47 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท Sphygmomanometer cal/pm
48 เครื่องดูดของเหลวชนิดเคลื่อนที่ Suction   Mobile cal/pm
49 เครื่องดูดของเหลวชนิดไปป์ไลน์ Suction  Pipeline cal/pm
50 เครื่องนาฬิกาจับเวลา Stop wacth cal/pm
51 เครื่องดึงหลัง Traction cal/pm
52 เครื่องบีบรัดความดันโลหิต Tourniquet Machine cal/pm
53 วัดอุณหภูมิห้องและตู้เย็นแบบปรอท Thermometer cal/pm
54 เครืองวัดอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอล Thermometer  Digital  cal/pm
55 เครืองวัดอุณหภูมิความชื้นห้องแบบดิจิตอล Thermo/Hygrometer Digital cal/pm
56 เครืองวัดอุณหภูมิวักไข้แบบอินฟาเรด Infared ThermometerDigital cal/pm
57 เครื่องดูดช่วยคลอดด้วยสูญญากาศ Vacuum  Extraction cal/pm
58 เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยแรงดัน Ventilator Pressure Control cal/pm
59 เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร Ventilator Volume Control cal/pm
60 เครื่องปรับอุณหภูมิด้วยน้ำ 5  จุด Water  Bath cal/pm
61 เครื่องชั่งน้ำหนักสารเคมี ชนิดคาน,เข็ม Weight Scale Chemical   cal/pm
62 เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอล Weight Scale Digital Adult cal/pm
63 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล Weight Scale Digital Baby cal/pm
64 เครื่องวัดความถี่ด้วยคลื่นเสียง Ultrasound  Scanner cal/pm


 
 

Visitors: 88,976