เครื่องจำลองทารกในครรภ์ (Fetal simulator)

ราคา 69000 บาท

เครื่องจำลองทารกในครรภ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบทารกในครรภ์และอุปกรณ์ Doppler ทารกในครรภ์โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเครื่องจำลองให้การจำลองการเต้นของหัวใจในอัตราคงที่ 60, 120, 140, 180, 200 ครั้งต่อนาที
 
Visitors: 88,979