เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Yuwell

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) Yuwell รุ่น HeartSave YA8


คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator รุ่น YA8)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ


คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก มีหูหิ้วในตัว เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
 • น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม
 • เครื่องกระตุกหัวใจใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
 • มีระบบแนะนำการใช้งานเป็นเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
 • มีระบบแจ้งเตือนความลึกของการกดปั๊มหัวใจ (CPR feedback sensor)
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO13485 หรือ CE เป็นอย่างน้อย


คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic truncated exponential
 • มีระบบทดสอบพลังงานของเครื่อง หรือ self test
 • แผ่นนำไฟฟ้า (Electrode) สามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงสถานะความพร้อมใช้งานของเครื่อง
 • เครื่องสามารถทำการ Shock ผู้ป่วยโดยการกดปุ่มที่ตัวเครื่อง โดยก่อนทำการ Shock จะมีเสียงแนะนำการใช้งาน
 • บริเวณตัวเครื่องประกอบด้วย
 • ปุ่ม เปิด- ปิด เครื่อง
 • ปุ่ม โหมดการกระตุกหัวใจสำหรับเด็ก
 • ปุ่ม เปลี่ยนภาษา
 • มีช่วงพลังงานในการกระตุกหัวใจในโหมดผู้ใหญ่ตั้งแต่ 200, 300 และ 360 จูลส์
 • มีช่วงพลังงานในการกระตุกหัวใจในโหมดเด็กตั้งแต่ 50, 70 และ 100 จูลส์
 • ใช้เวลาในการชาร์จที่ 200 จูลส์ ไม่มากกว่า 7 วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
 • ใช้เวลาในการชาร์จที่ 360 จูลส์ ไม่มากกว่า 14 วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
 • ใช้แบตเตอรี่ชนิด LiMnO2 ขนาด 24V , 1.2Ah
 • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว สามารถกระตุกหัวใจโดยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ พลังงานสูงสุด 360 จูลล์ ได้ไม่ต่ำกว่า 75 ครั้ง
 • มีระบบแจ้งเตือนความลึกของการกดปั๊มหัวใจ (CPR feedback sensor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation
 • มีชุด Emergency Kit ที่บรรจุกรรไกร , ถุงมือ , มีดโกน และหน้ากากในการช่วยหายใจ
 • หน่วยความจำเป็น 16 G เก็บข้อมูลกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง และบันทึกเหตุการณ์ได้สูงสุด 2,000 พร้อมข้อมูล CPR สูงสุด 10 ชั่วโมง รวมถึงข้อมูลการทดสอบความพร้อมใช้งาน (Self-test report) 3,650 ครั้ง

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

 • ตัวเครื่อง AED จำนวน 1 เครื่อง
 • แบตเตอรี่ LiMnO2 จำนวน 1 ชุด
 • แถม แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี feedback sensor จำนวน 1 ชิ้น
 • แถม ชุด Emergency Kit จำนวน 1 ชุด
 • คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
Visitors: 88,982