เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

SMT-SCBULIT2657P Smart Easy OPD Single Station รองรับระบบสารสนเทศ (HIS) เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง SC21 พร้อมวัดอุณหภูมิ

- Smart SC ระบบเชื่อมต่อเครื่องวัดความดันโลหิต

- BP เครื่องวัดความดันโลหิต (รองรับเครื่องวัดความดันทุกรุ่นตามตกลง)

- รองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน Lan และ      wifi โดยอัตโนมัติ

- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตนเองได้

- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code      ของระบบคิวได้

Visitors: 88,984