เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator Analyzer)


  • TSICertifierPlusKit.png
    ราคา 1XX,XXX บาท ใบรับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ TSI 4080 Certifier FA Plus Ventilator Test System เป็นระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถทดสอบเครื่องช่วยหายใจได้แทบทุกรุ่...

  • TSICertifierKit.png
    ราคา 1XX,XXX บาท ใบรับประกัน 1 ปี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ TSI 4070 Certifier FA Plus Ventilator Test System เป็นระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถทดสอบเครื่องช่วยหายใจได้แทบทุกรุ่...
Visitors: 88,984